Skip to content

Sinnitellen ja ideoiden

  • Uutis-Jousi
  • Kolumni

📅 July 02, 2020

⏱️1 min read

Kunnassamme on selvitty tähän mennessä koronasta suhteellisen vähin vaurioin - sairastuneita on alle valtakunnan tilastointikynnyksen. Yrittäjät ovat kokeneet taloudellisia tappioita, mutta pikkuhiljaa asiakkaat näyttävät jälleen löytävän palvelut ja me jokainen voimme osaltamme tukea ostamalla paikallisia tuotteita ja palveluja. Koronakarenssin henkisiä vaurioita on tässä vaiheessa vielä vaikea mitata. Isot työnantajat kuten Yara ja Lennosto ovat välttyneet lomautuksilta ja vaikutukset kunnan verotulokertymään näkyvät vasta viiveellä. Kotoilu ilmiönä aiheuttaa jo eioota puutarhamyymälöissä ja puutavaran toimituksissa, joskin vähittäiskauppa kuljetuksineen tuo uusia toimintamalleja kuluttajille.

Lähes neljä kuukautta sitten äkkiseltään rantautunut virus edellytti nopeaa reagointia myös päätöksentekoon ja sopeutumista muuttuviin olosuhteisiin elämän eri osa-alueilla, ihan ilman muutosvastarintaa ja valitusosoitetta. Ratkaisuja helpotti, että ohjeet saneltiin ns. ylhäältä ja tilanne koettiin kaikkialla vakavana. Maiden rajat sulkeutuivat, jopa Uusimaa saarrettiin ja ikäihmiset joutuivat seinien sisälle suojaan. Covid-19 ei ole poistunut, vaan virus saattaa ryöstäytyä uutena aaltona holttiokäyttäytymisen seurauksena, joten edelleenkin jokaisen tulee tuntea vastuunsa!

Digiloikasta päätettiin ihan konkreettisesti ICT- toimintojen ulkoistuksella ja Tieran kuvaamilla kehittämisnäkymillä. Siilinjärven uutena visiona lienee olla jatkossa maan johtava etätyökunta. Korona toi siten uusia työnteon malleja ja loi tilantarvetta asumiseen ja yhteyksien parantamiseen. Asuntorakentamisen painopiste näyttäytyy jatkossa Etelä-Siilinjärvellä, mutta myös kunnan länsiosassa on kaavoitettuna hyvää tonttimaata ns. etätyömaallemuuttajille ja toivottavasti maanomistajat siihen kysyntään vastaavat.

Katse on positiivisena tulevaan, vaikka Siilinjärvellä on monia ulkoisia ympäristöhaasteita: Yara ja sen vaikutukset mahdollisten uusien esiintymien myötä, Etelä-Siilinjärvellä ilmavoimien alueen laajeneminen ja lentomelu sekä uusimpana Sorsasalon teollisuusjäteaseman laajennussuunnitelmat. Monenkohan muun kunnan pinta-alasta yhtä iso osa on haasteellista aluetta? Kaikissa hankkeissa YVA- arvioinnit tehdään huolellisesti ja uusinta tekniikkaa hyödyntäen sekä useita eri osapuolia kuullen. Hankkeet ovat maakunnallisesti ja laajemmaltikin tärkeitä työllisyyden ja kuntaimagon kannalta ja tähän tarvitaan koronaan rinnastettavia toimenpiteitä.

Woodhope- hanke sellaisenaan haudattiin; jospa puurakentaminen toteutuisi jatkossa jossain muodossa asuin- ja julkisessa rakentamisessa. Tarinan vastaanottokeskuksen tyhjeneminen tuli ihan puskan takaa ja kiinteistö saattaa vielä päätyä mukaan päätöksentekoon; olisiko siitä remontoituna uudeksi kuntalaisten taloksi, hotelliksi tai peräti kulttuurikeskukseksi. Ulkoiset puitteet ovat ainakin loistavat!

Kirjoittaja on siilinjärveläinen kuntapäättäjä

← EdellinenSeuraava →
  • Powered by Contentful